Ölü adına sadaka vermek

(1275) no'lu fetvanın ikinci sorusu: Soru 2: Bir müslüman vefat etti ve çok çocuğu var. Onlar da çok mala sahip. Ölümünün yedinci yahut kırkıncı gününde ona hediye olarak, ölü için koyun kesmeleri yahut ekmek yapmaları ve müslümanları oraya toplamaları helal olur mu?


Cevap 2: Ölü adına sadaka vermek meşrudur. Fakir ve miskinlere yemek yedirmek, onlara yardım etmek, komşuların taziyesi ve müslümanlara ikram etmek, dinin teşvik ettiği iyilik ve hayır şekillerindendir. Fakat ölüm anında yahut vefatının yedinci yahut kırkıncı günü gibi belirli bir günde ölü için koyun, sığır, deve, kuş yahut benzeri bir şey kesme bid'attır. Yine o vakit ölü adına tasaddukta bulunmak için yedinci ve kırkıncı günü yahut perşembe yahut cuma günü yahut gecesi gibi belirli bir günde ekmek yapmak, selef-i salihin (r.a.) döneminde olmayan bid'at ve hurafelerden olup, bu bid'atların terk edilmesi gerekir. Zira Resûlüllah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: Kim bizim dinimizde olmayan bir şeyi ortaya çıkarırsa, o merduttur, makbul değildir. Yine şöyle buyurmuştur: (dinde) Sonradan uydurulan şeylerden uzak durun. Her uydurulan şey bid'attır. Her bid'at sapıklıktır. Fakat bunun için belirli bir vakit tahdit etmeksizin varislerinin, sadakanın faziletine inanarak ölüleri adına sadaka vermeleri meşrudur. Ancak zamanın fazileti ve onda sevabın daha fazla olması sebebiyle Ramazanda ve Zilhiccenin ilk on gününde sadaka vermek gibi dinin beyan ettiği günler hariç.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: