Yüksek sesle toplu tehlil getirmek

(Bölümün numarası 9; Page No. 19)  Yüksek sesle toplu tehlil getirmek (1707) no'lu fetvanın birinci sorusu: Soru 1: Cenazeyi çıkarırken ve onu mezarlığa götürürken yüksek sesle toplu tehlil getirmenin hükmü nedir?


Cevap 1: Cenazeyi takip ederken Resûlüllah'ın (s.a.v.) sünneti şudur ki, tehlil, kıraat ve benzeri ile onun sesi duyulmazdı ve bildiğimiz kadarıyla toplu tehlil yapmayı emretmemiştir. Bilakis ondan (s.a.v.) şöyle rivayet edilmiştir: Cenazenin sesle ve ateşle takip edilmesini nehyetti. Hadisi Ebu Davud rivayet etmiştir. Ali b. Ebi Talib'in (r.a.) arkadaşlarından Tabiinin büyüklerinden olan Kays b. Abbad şöyle demiştir: Onlar, cenaze anında, zikir anında ve savaş anında sesin kısılmasını müstehap sayarlardı. Şeyhu'l-İslam İbn Teymiye (Allah onu rahmet eylesin) şöyle demiştir: Cenazeyle birlikte yüksek sesle okumak, zikir yapmak ve benzeri bir şey müstehap değildir. Bu, dört imamın görüşüdür, seleften sahabe ve tabiinden rivayet edilen şey de budur. Bu konuda muhalif birini bilmiyorum. (Bölümün numarası 9; Page No. 20) Yine şöyle demiştir: Hadis ve Eser âlimleri, faziletli asırlar boyunca bunun olmadığında ittifak etmişlerdir. Böylece anlaşılmıştır ki, cenazeyle birlikte yüksek sesle tehlil getirmek çirkin bir bid'attır. Buna benzer şu söylemeleri de aynıdır: "Onu birleyiniz" yahut "Allah'ı zikrediniz" yahut Bürde gibi bazı kasideleri okumak.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: